• مزایده خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1389به رنگ نقره ای متاليک