• مزایده موتور سیکلت 150EH به شماره پلاک 99845/123 مشکی رنگ مدل 1390