• مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا مدل 1397 به رنگ سفید روغنی