• مزایده  تعداد 5 دستگاه کامیون دراستان تهران

توضیحات

مزایده خودرو تعداد 5 دستگاه کامیون در تهران

کامیون ولوو تیپ ان 12- 6 سیلندر سوخت گازوئیل به همراه بونکر حمل سیمان 38 تن زرد 1364 9.200.000.000 ریال

کامیون ولوو تیپ ان 12 - 6 سیلندر سوخت گازوئیل به همراه بونکر حمل سیمان 40 تن زرد 1361 9.100.000.000 ریال

کامیون دانگ فنگ، 6 سیلندر، سوخت گازوئیل به همراه بونکر حمل سیمان 40 تن سفید 1390 12.500.000.000 ریال

کامیون دانگ فنگ، 6 سیلندر، سوخت گازوئیل به همراه بونکر حمل سیمان 40 تن سفید 1386 10.000.000.000 ریال

کامیون دانگ فنگ 6 سیلندر، سوخت گازوئیل به همراه بونکر حمل سیمان 40 تن سفید 1386 10.300.000.000 ریال

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

201742

استان برگزاری

تهران

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه