• irmozayede

توضیحات

یکدستگاه تراکتور مدل 1361 به ارزش هفتاد و میلیون تومان با ادوات متعلقه شامل یکدستگاه تریلی چهارچرخ به ارزش 20 میلیون تومان یکدستگاه خرمنکوب به ارزش هشت میلیون تومان یکدستگاه گاوآهن به ارزش شش میلیون تومان و یکدستگاه پنجه غازی به ارزش هشت میلیون تومان (تراکتور با ادوات متعلقه مجموعا به ارزش 1/140/000/000ریال

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

201724

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

114,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه