• car

توضیحات

مزایده عرصه ملک 329 متر مربع بوده و ملک از حد جنوبی و قسمتی از حد شرقی به کوچه بر داشته و در حد شرقی دارای درب ورودی فلزی و کرکره ریموت دار می باشد. ملک فعلا ماشین رو نیست ولی با نوسازی و عقب روی ملک مجاور می تواند ماشین رو شود و اعیانی ملک مسکونی در دو طبقه شامل طبقه همکف و طبقه فوقانی آن میباشد . هر کدام از طبقات یک واحد مسکونی مستقل بوده و دارای ورودی مستقل از حیاط هستند.مساحت کل اعیانی در حدود 387/23 متر مربع و اسکلت اعیانی فلزی با سقف طاق ضربی است. نمای و کف حیاط سنگی که نازک کاری طبقه همکف با سقف طرحدار در حال نوسازی و فاقد نصبیات کف سنگی و پنجره های آن دو جداره هستند طبقه فوقانی شامل اتاق و هال و پذیرایی نقاشی شده و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی با پوشش کاشی و سرامیک و دارای کمد و کابینت در حد متوسط و پنجره های این طبقه فلزی و سیستم گرمایش ملک بخاری گازی قدمت اعیانی ملک نزدیک 25 سال ملک..............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

201649

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه