• مزایده ششدانگ يکبابخانه قطعه 598

توضیحات

پلاك فوق بصورت يکبابخانه با زير بناي 109 متر مربع شامل يک طبقه با کاربري مسکوني از نوع اسکلت فلزي مشتمل بر همکف و خرپشته با منضمات شامل آب و برق و گاز بدون نماسازي و پايان کار با در نطر گرفتن موقعيت ساختمان به مبلغ 13/900/000/000 ريال ارزيابي گرديده است..........

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

201619

استان برگزاری

اردبیل

قیمت :

1,390,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه