مزایده شش دانگ یک قطعه زمین به قطعه هشتاد و یک

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 201169
استان برگزاری: ارومیه
قیمت : 5,000,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/03/20
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
شش دانگ یک قطعه زمین به قطعه هشتاد و یک تفکیکی به شماره سی و چهار فرعی مفروز از سه هزار و ششصد و نه و سه هزار و ششصد و ده و باقیمانده سه هزار و ششصد و یازده اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک ناحیه دو ارومیه استان آذربایجان غربی به مساحت (253.00) دویست و پنجاه و سه متر مربع، ذیل ثبت 124637، صفحه 165 دفتر جلد 118 در مورخ 86/12/10 به نام آقای نقی حضرتی ثبت و صادر شده است. اعیانی ملک با زیربنای در حدود 471 مترمربع شامل یک باب ساختمان سه طبقه (زیرزمین، همکف و اول) با استقرار جنوبی، اسکلت مصالح بنایی آجری، سقف تیرچه بلوک و فاقد نما با قدمت ساخت در حدود 20 سال پیش، بصورت دو واحد مسکونی می باشد. ارزش ملک: با توجه به مراتب فوق، با لحاظ موقعیت مکانی، نوع کاربری مسکونی، شرایط زمانی و نتایج حاصل از تحقیقات محلی به نظر این هیأت ارزش پایه شش دانگ (عرصه و اعیان) ملک موصوف بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی (مانند مصادره ای بودن) تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد جمعاً مبلغ 50.000.000.000 (پنجاه میلیارد) ريال برآورد و اعلام می گردد.........
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سواری پراید صبا جی تی ایکس
مزایده خودروی سواری سایپا 131 مدل 1392 رنگ سفید
مزایده سیستم SAIPA تیپ 1118X مدل 1390 به رنگ مشکی
مزایده پژو پرشیا تیپ تی یو 5 مدل 1400 به رنگ سفید

برچسب ها: خریدار زمین مزایده ای زمین مزایده ای 1400

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.