• irmozayede

توضیحات

-شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصدوهشتادوچهار مترمربع -شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت صد وشصت هشت متر مربع قطعه نود ونه

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

201028

استان برگزاری

تهران

قیمت :

160,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه