• مزایده  پراید جی تی ایکس آی  به رنگ سفید  و مدل 1386