• مزایده خودرو سواری پراید به رنگ سفید روغنی مدل 1386