• car

توضیحات

پلاک فوق دارای 122/54 متر مربع عرصه و اعیانی بصورت مسکونی در دو طبقه که با احتساب بالکن ها جمعا به مساحت 191/50 متر مربع است مساحت قسمت انباری و سرویس داخل حیاط 9/70 متر مربع است. با قدمت حدودا 35 سال و دارای انشعبات آب و برق و گاز که برابر گزارش رسمی دادگستری در تصرف مالک می باشد سازه از مصالح بنای معمولی میباشد و سقف طاق ضربی است................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

200746

استان برگزاری

لرستان

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه