• مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 139/6 مترمربع

توضیحات

ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت 139/6 مترمربع تحت پلاک ثبتی 7270 از 100 اصلی واقع در بخش 5 فارس به موجب صورت مجلس تفکیکی 31820 مورخ 90/10/05 ذیل شماره ثبت 45618 در صفحه 58 دفتر 321 املاک دارای سند مالکیت تک برگی بنام خانم شهربانو زارعی فرزند خانی است که در دفتر خانه 84 مرودشت در رهن بانک تجارت شعبه تخت جمشید قرار گرفته است فلذا ارزیابی ملک به صورت ششدانگ صورت گرفته است.

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

200731

استان برگزاری

شيراز

قیمت :

900,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه