• car

توضیحات

شش دانگ اعیان ملک طلق با عرصه وقف با کاربری تجاری در سمت جنوب طبقه منهای یک در ساختمان دو طبقه روی همکف به مساحت 153.3 متر مربع و قدمت بنا بیش از 35 سال با قدر السهم از مشاعات و حق استفاده از عرصه بدون قدرالسهم عرصه که شمالا به دیوار زیرزمین انبار تجاری و شرقا به دیوار سمت پر حیاط و جنوبا به دیوار سمت پر کوچه و غربا به دیوار سمت پر خیابان محدود می باشد اسکلت ساختمان فلزی و سقفها ضربی و ساختمان فاقد آسانسور می باشد این ملک دارای امتیازات آب،برق،گاز می باشد..................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

200242

استان برگزاری

مشهد

قیمت :

2,400,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه