• مزایده خودروی وانت مزدا بی 2000 ای مدل 1384 نقره ای متالیک