• irmozayede

توضیحات

مزایده دولتی یک قطعه چمن قطعه سوم تفکیکی -عرصه برابر تصویر سند ابرازی به شماره دفترچه مالکیت 310280 یک قطعه چمن قطعه سوم تفکیکی به اعتبار شش دانگ و تحت پلاک ثبتی فوق بر اساس نقشه تفکیکی ، قطعه چمن شماره 2 به مقدار 16780855 سهم مشاع از 19327150 سهم از شش دانگ سند فوق در رهن بانک سرمایه شعبه ارومیه بوده بطوریکه به استناد قرارداد واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهر سازی وقت استان آذربایجان غربی به شماره 56 83/9/17 و بر اساس دستور العمل صادره از سوی مقام وزارت مسکن و شهرسازی وقت..............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

200134

استان برگزاری

ارومیه

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه