• مزایده پراید جی ال ایکس آی   به رنگ سفید روغنی مدل 1388