• car

توضیحات

1. یک فقره سیم کارت کارکرده دائمی به شماره 09120282430 به مبلغ 19/800/000 ريال

2. یک فقره سیم کارت کارکرده دائمی به شماره 09120282431 به مبلغ 19/400/000 ريال

3. یک فقره سیم کارت کارکرده دائمی به شماره 09120282432 به مبلغ 21/600/000 ريال

4. یک فقره سیم کارت کارکرده دائمی به شماره 09120282433 به مبلغ 23/800/000 ريال

5. یک فقره سیم کارت کارکرده دائمی به شماره 09128694771 به مبلغ 27/500/000 ريال

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

199783

استان برگزاری

تهران

قیمت :

1,900,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه