• car

توضیحات

زیر زمین اول به مساحت 797 مترمربع با کاربری رمپ پارکینگ مسقف و غیر مسقف و سرویس بهداشتی و راه پله و آسانسور و پارکینگ ها و انباریها و موتورخانه و تاسیسات طبقه همکف به مساحت 721/80 مترمربع با کاربری پارکینگ و فضای خالی بالای رمپ و انباری و نگهبانی و راه پله و آسانسور سالن اجتماعات طبقه اول به مساحت 721/80 مترمربع با کاربری میکونی دارای 8 واحد آپارتمان و راه پله و آسانسور طبقه دوم به مساحت 721/80 مترمربع با کاربری مسکونی دارای 8 واحد آپارتمان و راه پله و آسانسور طبقه سوم به مساحت 721/80 مترمربع با کاربری مسکونی دارای 8 واحد آپارتمان و راه پله و آسانسور طبقه چهارم به مساحت 721/80 مترمربع با کاربری مسکونی دارای 8 واحد آپارتمان و راه پله و آسانسور طبقه پنجم به مساحت 721/80مترمربع با کاربری مسکونی دارای 8 واحد آپارتمان و راه پله و آسانسور طبقه ششم به مساحت 50 متر مربع با کاربرب سر پله در نتیجه مطابق مفاد پروانه ساختمانی و گواهی خلاف ارائه شده ، مساحت اعیانی در حال احداث در ملک موصوف برابر است با 5177/80متر مربع .

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

199726

استان برگزاری

شيراز

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه