• irmozayede

توضیحات

ملک مورد مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خالی بدون هیچ گونه اعیانی می باشد .فاقد امتیاز آب و برق و گاز و بیمه نامه ای ارائه نگردیده. پلاك فوق از ساعت 9 الي 12 روز یکشنبه مورخ 12/ 3/ 1400 (دوازده خرداد هزار چهارصد )...........

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

199723

استان برگزاری

مازندران

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه