• مزایده خودروی سواری پراید مدل 1382 به رنگ سفید روغنی