• car

توضیحات

مزایده 4 دستگاه کامیون کمپرسی: 1- یک دستگاه کامیون کمپرسی NH به رنگ سفید مدل 85

2- یک دستگاه کامیون کمپرسی IVECO سفید رنگ مدل 87

3- یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز مایلر به نارنجی رنگ مدل 61

4- یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز مایلر به نارنجی رنگ مدل 62

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

199174

استان برگزاری

گلستان

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه