• irmozayede

توضیحات

بمساحت 262/6 مترمربع-باکاربری فعلی ورزشی و کف سنگ با پوشش ورزشی،دیوارسیمانی وچوبی وآیینه کاری،سقف کاذب دارای هواسازوکولر، سرویس 2-زیرزمین1-: بامساحت262/6 مترمربع باکاربری فعلی ورزشی -کف سرامیک - دیوار سیمان کنیتکس وآیینه کاری -سقف سیمان کنیتکس- سرویس بهداشتی 3-طبقه همکف بامساحت 262/6مترمربع قسمتی سقف فلزی - سقف کنیتکس-کف سرامیک -دیوار سنگ وآیینه-کاربری فعلی سالن پذیرایی درب سکوریت- بالابر4- طبقه اول: به مساحت 271/15متر مربع با بالکن- کف سرامیک- دیوارآیینه کاری- کاربری فعلی سالن پذیرایی-سرویس بهداشتی 5- طبقه دوم: بامساحت 271/15 مترمربع -کف سرامیک- دیوارکاشی کاری وکنیتکس -کاربری فعلی سالن پذیرایی 6- طبقه سوم: بامساحت 271/15 مترمربع -کف سرامیک- دیوارسنگ کاری-سقف شیروانی فلزی وایرانیت -کاربری فعلی رستوران،نمای ساختمان: قاب شیشه وآجروسنگ آنتیک- بالکن درطبقات با دیوارچوب شده الحاقات ساختمان :آسانسور درطبقات -بالابر -هواکش -کولرگازی دودستگاه -کولرآبی 7000سه دستگاه برق 3فاز 32 آمپر ،برق صنعتی 100آمپر تابلو برق صنعتی دارای انشعابات شامل آب -برق وگازجمعا به مبلغ یکصدوهشت میلیاردو چهارصدوهفتادوپنج میلیون ودویست هزارریال ارزیابی و قطعی گردیده ملکی نامبرده بالا که.......................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

199168

استان برگزاری

اصفهان

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه