مزایده یکباب واحد تجاری واقع در زیرزمین

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 199153
استان برگزاری: کرمان
قیمت : 2,100,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/02/16
مهلت شرکت در مزایده : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ملک مورد نظر بصورت ششدانگ عرصه و اعیان، یکباب واحد تجاری واقع در زیرزمین یک میباشد.بنا و مستحدثات: ملک مورد ارزیابی در زیرزمین یک واقع است.مشخصات ساختمان: نقشه های بنامطابق با اصول فنی میباشد. اسکلت ساختمان فلزی ، سقف کمپوزیت ، نما کمپوزیت ، کف سرامیک ، گرمایش اسپلیت ، سرمایش اسپلیت ، کیفیت مصالح مصرفی خوب، عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل است. عمر تقریبی بنا 5 سال میباشد و باقیمانده عمر مفید بنا 60 سال پیش بینی میشود.معایب موجود در بنا: عیبی مشاهده نشد . نوع اسکلت و سقف مطابق آئین نامه های طراحی میباشد. ملک در اختیار مالک میباشد. سایر عواملی که در ارزش ملک موثر میباشد شامل تجهیزات داخلی و خارجی (نمای بیرونی) ملک و سایر موارد در ملک بشرح زیر میباشد:..................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو سواری ام وی ام(MVM) تیپ:HC110 مدل1387 رنگ:زیتونی
مزایده پراید تيپ جي .تي. ايکس - آي مدل 1386 رنگ قرمز - متاليک
مزایده 131E سايپا سيستم
مزایده 98 دستگاه خودرو در استان کرمان

برچسب ها: مزایده واحد تجاری واحد تجاری در کرمان

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.