مزایده موتور سیکلت پارسا مدل 1389

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 199054
استان برگزاری: همدان
قیمت : 1,500,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/02/15
مهلت شرکت در مزایده : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده یکدستگاه موتور سیکلت پارسا مدل 1389
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده سواری سیستم سایپا131 رنگ سفید مدل 93
مزایده یکدستگاه آپارتمان طبقه سوم واحدجنوبی بمساحت 57مترمربع
مزایده ششدانگ يکبابخانه در همدان بمساحت251مترمربع
مزایده پيكان تيپ : 1600 مدل : 1382 رنگ : سفيد

برچسب ها: مزایده موتور سیکلت پارسا

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.