• مزایده  خودروی پراید مدل1378به رنگ سفید روغنی تیپ صبا