مزایده خودرو پراید تیپ 132 به رنگ سفید

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 198976
استان برگزاری : کرج
قیمت : 63,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/02/14
مهلت شرکت تا : 1400/02/27
مزایده دستگاه خودرو سواری پراید تیپ 132 به رنگ سفید مدل 1396
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.