مزایده (پژو) تيپ (پارس) دو گانه سوز

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 198892
استان برگزاری: گلستان
قیمت : 91,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/02/14
مهلت شرکت در مزایده : 1400/02/27
شرح آگهی مزایده:
مزایده سيستم (پژو) تيپ (پارس) رنگ سفيد روغني مدل 1389 نوع سوخت بنزين و گاز CNG .....
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروي سواري سايپا 131 بشماره انتظامي 69 ايران 255 ط 43
مزایده خودروی سواری سمند ای اف سون مدل 1396
مزایده خودروی پراید 132 مدل 1389 به شماره انتظامی ایران 69 – 484ص68
مزایده یک دستگاه ماشین پژو پارس TU5 شهرداری