• مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405، مدل 1381  مشکی دودی رنگ،