}


تریل مزایده ۱۵۰ سی سی

Auctioneer
مزایده گذار: ****0993114
Auction-code
کد مزایده: 198814
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 7,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/02/12
مهلت تا : تمام شده است

شرح آگهی مزایده:

مدارک فقط کارت موتور و قولنامه میدم.خیلی پر شتاب و پر قدرت

.بدون روغن سوزی وریزی مدل 1383سیستم میهن.

زیر قیمت گذاشتم به خاطر شرایط مالی.
متقاضی محترم: ایران مزایده یک بستر واسط است و هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش خودرو و ملک شما برعهده نمی گیرد ، برای شرکت در مزایده در سایت اشتراک بگیرید