تریل مزایده ۱۵۰ سی سی

Auctioneer
مزایده گذار: ****0993114
Auction-code
کد مزایده: 198814
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 7,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/02/12
مهلت شرکت در مزایده : تمام شده است

شرح آگهی مزایده:

مدارک فقط کارت موتور و قولنامه میدم.خیلی پر شتاب و پر قدرت

.بدون روغن سوزی وریزی مدل 1383سیستم میهن.

زیر قیمت گذاشتم به خاطر شرایط مالی.


قیمت :

متن :