}


مزایده پاژن ۶سیلندر ۳۰۰۰glv

Auctioneer
مزایده گذار: ****0992464
Auction-code
کد مزایده: 198811
استان برگزاری: اصفهان
قیمت : 170,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/02/12
مهلت تا : تمام شده است

شرح آگهی مزایده:
پاژن ۶سیلندر ۳۰۰۰glv خودرو مربوط به سازمان فنی و حرفه ای بوده بصورت مزایده ای خریداری شده موتورش کامل تعویض شده با مجوز وفاکتور رسمی سند مدارک کامل شخصی شده بدنه بیرنگ سند تک برگ فنی مشابه صفر روکش کفپوش مرتب صندلی ها سالم زیربندی سالم گیربکس ودف سالم کمکها سالم بدون مشکل و سر وصدا بدون بیمه معاوضه با خودروی ارزانتر انجام میشودمتقاضی محترم: ایران مزایده یک بستر واسط است و هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش خودرو و ملک شما برعهده نمی گیرد ، برای شرکت در مزایده در سایت اشتراک بگیرید