مزایده پراید تیپ صبا (جی.تی.ایکس)مدل 1382

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 198766
استان برگزاری : اصفهان
قیمت : 26,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/02/12
مهلت شرکت تا : 1400/02/15
مزایده پراید تیپ صبا (جی.تی.ایکس)مدل 1382 رنگ سفید-شیری-روغنی کیلومتر کارکرد 178184 7- بیمه شخص ثالث رویت نگردید. باتوجه به وضعیت موجود اتومبیل که بطور کامل به آن اشاره گردید...........
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.