مزایده پژو تیپ 405GLX-XU7-CNG

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 198763
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 130,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/02/12
مهلت شرکت در مزایده : 1400/02/28
شرح آگهی مزایده:
مزایده پژو تیپ 405GLX-XU7-CNGبه رنگ نقره ای متالیک-خودرو تا تاريخ 1400/01/18 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1399/119/30302/31 نزد شرکت بيمه ایران مي باشد....
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سواری سایپا تیپ تیبا به رنگ اصلی خاکستری مدل 96
مزایده وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 80 در شهر مراغع
مزایده خودروی پژو تیپ 405GLX-XU7 به رنگ خاکستری متالیک مدل 1394
مزایده خودروی سواری سایپا تیپ 131SE به رنگ سفید روغنی مدل 1393