مزایده 2 دستگاه یخچال کامیون شرکت بیستون

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 198748
استان برگزاری : کرمانشاه
قیمت : مخفی
تصویر2
تاریخ انتشار : 1400/02/12
مهلت شرکت تا : 1400/02/18
مزایده 2 دستگاه یخچال کامیون شرکت بیستون
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.