مزایده خودرو سواری پژو پارس مدل ؟

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 198697
استان برگزاری: شيراز
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1400/02/11
مهلت شرکت در مزایده : 1400/02/28
شرح آگهی مزایده:
خودرو سواری پژو پارس مدل گفته نشده
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 82 ارسنجان
مزایده خودروی پرایدصبا به شماره 62 ق 615 ایران 7393 مدل 1386 رنگ بدنه نقره ای متالیک دوگانه سوز
مزایده پراید مدل:۱۳۸5 ،رنگ:نقره ای
مزاایده خودروی وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 84 در شهر استهبان