}


مزایده سپاه پیکان ۸۳ کولردار تمام اپشن

Auctioneer
مزایده گذار: ****0912151
Auction-code
کد مزایده: 198625
استان برگزاری: تهران
قیمت : توافقی
تاریخ انتشار: 1400/02/10
مهلت تا : تمام شده است

شرح آگهی مزایده:
پیکان ۸۳بیمه یک سال فنی ۲۰ به شرط دست پایین مابقی بی رنگمتقاضی محترم: ایران مزایده یک بستر واسط است و هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش خودرو و ملک شما برعهده نمی گیرد ، برای شرکت در مزایده در سایت اشتراک بگیرید