• car

توضیحات

ششدانگ يك باب خانه بخش 5 گتوندبه - پلاك فوق داراي عرصه به مساحت 824/7 مترمربع و 350متر مربع اعياني شامل دو بخش ساختمان آجری قدیم ساز سنتی و داراي انشعابات آب؛برق،گازو تلفن كه در تصرف مالک مذکور مي باشد.............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

198616

استان برگزاری

خوزستان

قیمت :

423,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه