مزایده ششدانگ يك باب خانه بخش 5 گتوندبه( مزایده خودرو و ملک )

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 198616
استان برگزاری: خوزستان
قیمت : 423,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/02/09
مهلت شرکت در مزایده : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ يك باب خانه بخش 5 گتوندبه - پلاك فوق داراي عرصه به مساحت 824/7 مترمربع و 350متر مربع اعياني شامل دو بخش ساختمان آجری قدیم ساز سنتی و داراي انشعابات آب؛برق،گازو تلفن كه در تصرف مالک مذکور مي باشد.............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده سیستم سایپا تیپ 131 سوخت بنزین -گاز دوگانه سوز
مزایده خودرو سواری تیبا یک مدل 97
مزایده یک واحد مسکونی ویلایی نمای آجری
مزایده کامیون کمپرسی-سیستم: بنز-تیپ:آتکو

برچسب ها: مزایده خانه در گتوندبه

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.