• car

توضیحات

خودرو دور تا دور و درب موتور رنگ دارد فرورفتگی در پوسته سقف و الباقی مندرج در کارشناسی براساس بازدید و بررسی به عمل آمده

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

198517

استان برگزاری

گیلان

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه