• مزایده  سواري سمند تیپ ال ایکس به رنگ نقره ای( مزایده خودرو و ملک )

توضیحات

مزایده یک دستگاه خودرو سواري سمند تیپ ال ایکس به رنگ نقره ای-متالیک 89 -خودرو تاتاریخ 1400/05/05 دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره 1399/5/1/119/31292/97 نزد شرکت بیمه ایران بوده است................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

198466

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه