• مزایده  سواری پژو 206 مدل 1381 ( مزایده خودرو و ملک )