مزایده شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی( مزایده خودرو و ملک )

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 198439
استان برگزاری: لرستان
قیمت : 370,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/02/06
مهلت شرکت در مزایده : 1400/02/27
شرح آگهی مزایده:
مزایده شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی يك دستگاه اتومبيل پراید با رنگ نقره اي ، مدل 1391،
مزایده خودرو یک دستگاه سمند EF7 رنگ : سفید مدل : 94
مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 84
مزایده خودروی پراید مدل 1386 به شماره انتظامی 418 د 82 ایران 41