}


مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداث ( مزایده خودرو و ملک )

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 198430
استان برگزاری: تهران
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1400/02/06
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداث 147 متر ملک فوق عبارتست از ساختمان مسکونی در دو طبقه (و خرپشته) با اسکلت فلزی و نما سنگ و درب اصلی فلزی و پنجره ها U.P.V.C واقع در انتهای کوچه بن بست کارگریان، هرطبقه (همکف و اول) یک واحد مسکونی حدود 92 مترمربع مجموعاً دو واحد مسکونی و فاقد پارکینگ، فاقد پروانه ساخت، دارای انشعاب آب مشترک برای هردو واحد و برق و گاز مستقل می باشد.3- طبق نامه ابرازی از اداره کل حقوقی- واحد اجرای اسناد رهنی و امور ثبتی به اداره اجرای ثبت اسلامشهر به شماره ثبت 99/896431 و شماره نامه 15417140 مورخ 1399/06/22 مبنی ...........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو 84

مزایده خودرو پراید، مدل 1388 ، رنگ سفید روغنی

مزایده خودرو پراید به رنگ نقره ایی متالیک مدل 1387

مزایده کامیونت سیستم آمیکو تیپ 4/56 M رنگ سفید مدل 1386

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.