• car

توضیحات

مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداث 147 متر ملک فوق عبارتست از ساختمان مسکونی در دو طبقه (و خرپشته) با اسکلت فلزی و نما سنگ و درب اصلی فلزی و پنجره ها U.P.V.C واقع در انتهای کوچه بن بست کارگریان، هرطبقه (همکف و اول) یک واحد مسکونی حدود 92 مترمربع مجموعاً دو واحد مسکونی و فاقد پارکینگ، فاقد پروانه ساخت، دارای انشعاب آب مشترک برای هردو واحد و برق و گاز مستقل می باشد.3- طبق نامه ابرازی از اداره کل حقوقی- واحد اجرای اسناد رهنی و امور ثبتی به اداره اجرای ثبت اسلامشهر به شماره ثبت 99/896431 و شماره نامه 15417140 مورخ 1399/06/22 مبنی ...........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

198430

استان برگزاری

تهران

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه