مزایده سواري پراید تیپ صبا ( جی تی ایکس)( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 198379
استان برگزاری : تهران
قیمت : 29,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/02/06
مهلت شرکت تا : 1400/02/19
يك دستگاه سواري پراید تیپ صبا ( جی تی ایکس)مدل 1382 رنگ سفيد..................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.