• مزایده  سیستم و تیپ: پژو 405 جی ال ایکس آی( مزایده خودرو و ملک )