• مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ویلایی( مزایده خودرو و ملک )

توضیحات

مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ویلایی مساحت تقریبی 90 متر مربع و نیز دارای امتیازات آب و برق و گاز میباشد،همچنین قابل به ذکر است با توجه به بررسی بعمل آمده در شهرداری شاهرود ملاحظه گردید کاربری ملک مذکور مسکونی بوده و بخشی از آن در حد شرقی در طرح تعریض شارع و خیابان قرار گرفته است لیکن مساحت دقیق آن مشخص نمیباشد. با توجه به موقعیت مکانی پلاک فوق الاشاره و مساحت عرصه و اعیانی و نوع کاربری،ملک موضوف به..........................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

198289

استان برگزاری

سمنان

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه