• car

توضیحات

مزایده يكدستگاه موتورسيكلت كوير-ارزش موتورسيكلت مذكوربرابرتعرفه روز در فروشگاههاي مجاز مبلغ 115/000/000 ريال معادل يازده ميليون و پانصد هزار تومان تعيين ميگردد.

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

198193

استان برگزاری

قزوین

قیمت :

11,500,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه