مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی( مزایده خودرو و ملک )

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 198172
استان برگزاری: تهران
قیمت : 640,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/02/02
مهلت شرکت در مزایده : 1400/03/03
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی - ملک فوق دارای انشعابات آب و برق و گاز و با قدمت ساخت در حدود شش سال و کیفیت ساخت نیمه مرغوب می باشد که در زمان بازدید و کارشناسی درتصرف و بهره برداری مالک متن قرار دارد.وبه مبلغ6/540/000/000 ریال ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کلاسه فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ1400/03/03 .از ساعت 9 الی 12 ظهر در....... حضوری بفروش می رسد و مزایده ..................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو رنو کولیوس رنگ : سفید مدل : 2017
مزایده خودروی پژو 206 TU3 رنگ : سفید مدل : 1400
مزایده ساینا رنگ : خاکستری مدل : 96 تصادفی
بزرگترین مزایده سال خودروهای خارجی (خودروهای گمرک) + لیست خودروها شروع شد مهلت ثبت نام تا 29 مهر 1402