مزایده رنگ: خاكستري متاليك - تيپ: پارس ( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 198142
استان برگزاری : کرمانشاه
قیمت : 110,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1400/02/02
مهلت شرکت تا : 1400/02/19
مزایده سيستم: پژو - رنگ: خاكستري متاليك - تيپ: پارس 1600 سي سي - مدل: 1388
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.