مزایده یکدستگاه خودروی زامیاد آبی روغنی( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 198130
استان برگزاری : ارومیه
قیمت : 106,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1400/02/02
مهلت شرکت تا : 1400/03/03
مزایده یکدستگاه خودروی زامیاد آبی روغنی مدل 90
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.