• مزایده  یک دستگاه اتومبيل سواری پژو 405 جی ال ایکس( مزایده خودرو و ملک )